Een experiment


Voor mijn werkperiode van twee weken bij Witte Rook, heb ik geprobeerd de wijk te onderzoeken. Dit experiment is een start van dit onderzoek en tevens een onderzoek naar mijn eigen fascinatie.

Presentatie: